Välkommen

Några korta ord om oss

C1 Certification är ett oberoende ackrediterat certifieringsorgan som hjälper verksamheter att bli mer affärseffektiva genom att använda intensionerna i standarderna ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) och ISO 45001 (Arbetsmiljö) vid revisioner.

Alla våra revisorer har lång och gedigen erfarenhet från ledande befattningar och drivs av ständiga förbättringar. Fundamentet i våra revisioner är vår unika mognadsmodell som är baserad och utvecklad från de 7 ledningsprinciperna tillsammans med ett mycket effektivt och anpassat affärsstödsystem.

Nyheter

Google Glasses

C1 Certification har genom sitt innovativa synsätt börjat tillämpa och använda google glasses som komplement vid våra revisioner. Glasögonen skickas till kunderna som sätter på sig dem vid revisionen. I glasögonbågen sitter en högupplöst kamera, en högtalare och en mikrofon. Alla dessa funktioner styr revisionsledaren hemifrån via vårt distansverktyg och kan därigenom kommunicera med kunden samt med perfekt skärpa se allt det kunden ser i realtid. Miljön blir glad, resekostnaderna går ner och medarbetar nöjdheten hos revisorerna går upp. Denna teknik kommer fortsatt hjälpa våra revisionsledare att via distans kunna följa upp implementering ute i kundens verksamhet och ytterligare stärka greppet om bra och relevanta revisioner. Vill ni veta mer om hur dessa glasögon och dess teknik kan användas för just er organisationer så kontakta oss gärna.


 - 18.01.2021