C1 Certification

Välkommen

Några korta ord om oss

C1 Certification är ett oberoende ackrediterat certifieringsorgan som hjälper verksamheter att bli mer affärseffektiva genom att använda intensionerna i standarderna ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) och ISO 45001 (Arbetsmiljö) vid revisioner.

Alla våra revisorer har lång och gedigen erfarenhet från ledande befattningar och drivs av ständiga förbättringar. Fundamentet i våra revisioner är vår unika mognadsmodell som är baserad och utvecklad från de 7 ledningsprinciperna tillsammans med ett mycket effektivt och anpassat affärsstödsystem.

C1 Certification - Det självklara valet när du vill utveckla din verksamhet.

C1 Certification

Torsgatan 5, 11123, Stockholm

info@c1cert.se

+46 721-604059

© Copyright 2015. All Rights Reserved.