Modernt och nytänkande
Marknadens bästa kundnöjdhet
Kompetenta revisorer

Nyheter

Nytt kontor

Nu fortsätter vår expansion, denna gången inom Sverige, genom etableringen av C1 Certification’s nya kontor i Göteborg (Fiskhamnsgatan 2). Expansionen ligger till följd av vår kraftiga tillväxtresa och ambition att stärka vår närvaro på den svenska marknaden i såväl Väst som Öst. Det innebär dessutom att vi flyttar närmare en stor del av våra befintliga och presumtiva kunder. Vårt huvudkontor kommer dock fortsatt vara beläget i centrala Stockholm (Drottninggatan 120).

Vår tillväxtresa

Nu är det drygt 1 år sedan vi på C1 Certification genomförde vår första revision och har sedan start genomfört över 300 revisioner. Vi är därmed på god väg i vår tillväxtresa och såväl nya kunder som revisorer strömmar ständigt till. Utöver det utvecklas och anpassas vårt tjänsteutbud, scope och systemstöd ständigt efter våra systematiska revisors- och kundundersökningar. Bilden till höger visar när två av våra kompetenta revisorer (Lars Liljeqvist och Marita Bäckman Jakobsson) reviderar och hjälper till att utveckla affären hos en av våra nya och spännande kunder, Recover. Vill ni veta mer om hur vi kan utveckla er verksamhet och vår unika syn på revisioner får ni gärna kontakta oss. 

Nu expanderar vi till Danmark

Nu expanderar C1 Certification till Danmark! Nu startar vi tillsammans med två av branschens starka namn, Niels Madsen och Morten Thomsen, upp vår certifieringsverksamhet i Danmark. De första kunderna är kontrakterade och de första revisionerna genomförs inom ett par veckor. Givetvis använder vi vår speciellt utvecklade mognadsmodell och systemstöd även i Danmark. Niels och Morten har tillsammans en stor erfarenhet inom certifieringsbranschen. De har arbetat som revisor, ägare, tekniskchef, kvalitetschef och operationschef för andra certifieringsorgan genom åren. I Danmark kommer C1 Certification kunna erbjuda samma tjänster som tjänsteutbudet i Sverige från start, dvs ackrediterade certifieringar mot ISO9001:2015, ISO14001:2015 och ISO45001:2018. Det kommer dessutom att möjliggöra att C1 Certification kan erbjuda befintliga kunders verksamheter i Danmark att bli reviderade samt välkomna nya Danska kunder. Vill du veta mer om hur vår första expansion utanför Sverige kan hjälpa dig och din verksamhet får ni gärna kontakta oss.