Klagomål

Överklagan och klagomål

Vi på C1 Certification arbetar dagligen med ständiga förbättringar, de är en av grundpelarna i vårt förbättringsarbete, en viktig del i det är eventuella klagomål eller överklagande från våra kunder, andra intressenter eller om våra certifierade kunder. Vi har därför utvecklat nedan process för den här typen av ärenden.

1. Klicka på länken här för att komma in i vårt system, där beskriver ni ert ärende och glöm inte att ange vem som skickat in ärendet så vi kan kontakta er om vi behöver mer information i ärendet.


2. Ärende registreras i vårt system, på så sätt blir det mycket enkelt att följa upp.


3. Ni får en bekräftelse att vi erhållit ert ärende.


4. C1 Certification's tekniska chef eller annan behörig person som ej är partisk i ärendet går igenom ärendet och lämnar ett utlåtande.


5. Utvärderingen skickas tillbaka till er tillsammans med information om hur ni kan överklaga om ni inte är tillfredsställda med svaret samt utredningen från oss.


6. Ärendet utvärderas internt hos C1 Certification för vi att ska lära och förbättra oss.