Net promoter score

Net Promoter Score 

C1 Certification använder sig av Net Promoter Score (NPS) för att mäta vår kundnöjdhet. NPS är en metod som bygger på att kunderna svara på EN fråga:


Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera C1 Certification till en affärsbekant, kollega, vänner eller andra personer i ditt nätverk?

Kunden svarar genom att ge oss ett betyg mellan 1-10 baserat på deras upplevelse av oss och våra revisioner. 9 och 10 i skalan är en positiv upplevelese och hög sannolikhet att ge rekommendationer. 7 och 8 är ett passivt ställningstagande. 0 till 6 räknas som en negativ upplevelse/klagomål och hög sannolikhet att prata illa om oss.

NPS räknas ut genom att procenten negativa kunder dras från procenten positiva kunder. Resultatet genererar ett totalbetyg mellan -100 till 100. +100 betyder att alla kunder har hög sannolikhet att rekommendera oss. -100 betyder att alla våra kunder är missnöjda och har en hög sannolikhet att sprida negativitet om oss till sina bekanta. 


Ett NPS över 40 anses som mycket högt.

Aktuell NPS

91

Uppdaterad 2021-06-07

NPS

År 2020 - 84 NPS