Vår kundnöjdhet

Net Promoter Score 

Vi använder oss av Net Promoter Score (NPS) för att mäta vår kundnöjdhet. NPS är en metod som bygger på att kunderna svara på EN fråga:


Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera C1 Certification till en affärsbekant, kollega, vänner eller andra personer i ditt nätverk?

Kunden svarar genom att ge oss ett betyg mellan 1-10 baserat på deras upplevelse av oss och våra revisioner. 9 och 10 i skalan är en positiv upplevelese och hög sannolikhet att ge rekommendationer. 7 och 8 är ett passivt ställningstagande. 0 till 6 anses vara en negativ upplevelse/klagomål och hög sannolikhet att prata illa om oss.

NPS räknas ut genom att procenten negativa kunder subtraheras från procenten positiva kunder. Resultatet genererar ett totalbetyg mellan -100 till 100. +100 betyder att alla kunder har hög sannolikhet att rekommendera oss. -100 betyder att alla våra kunder är missnöjda och har en hög sannolikhet att sprida negativitet om oss till sina i sitt nätverk.  


Ett NPS över 40 anses som mycket högt. Är du nöjd med ert certifieringsorgan?

Aktuell NPS

94

Uppdaterad 2023-09-12

Kundcitat

”Först nu ihop med C1 Certification förstår vi vad standardernas intensioner är och det ger oss ett helt nytt perspektiv och nytändning.”


“Systemstödet är väldigt användarvänligt, snabbservice och mognadsmodellen gör allt mycket enklare och mer utvecklande”

NPS

År 2022 - 91 NPS


År 2021 - 89 NPS


År 2020 - 84 NPS