Om oss

Vårt arbetssätt

Vi har fyra enkla ledord som speglar vårt arbetssätt, vårt sätt att vara och hur vi förhåller oss till våra intressenter.


Snabbt för oss betyder att vi erbjuder bra tillgänglighet och korta beslutsvägar


Genom vårt affärsstödsystem skapar vi ett Enkelt arbetssätt för både revisorer och kunder

  • Snabbt
  • Enkelt
  • Vänligt
  • Flexibelt

Hos oss får du alltid ett Vänligt bemötande av kompetent personal


Genom vår långa erfarenhet i branschen kan vi direkt ge er samtliga tillgängliga alternativ för er i de olika stegen i certifieringsprocessen och kan därmed agera Flexibelt.

Vårt affärsstödsystem

Vårt unika affärsstödsystem är framtaget med fokus på kundens och revisorns olika behov. Vi arbetar papperslöst och strävar efter att minimera antalet mejl. Vi har därför utvecklat våra ”dashboards” där alla aktiviteter mellan oss är visualiserade och prioriterade. Alla aktiviteter är klickbara direkt till respektive ärende, eventuella avvikelser, dokument, nästa revisionsdatum eller certifikat.

Vårt affärsstödsystem är helt anpassningsbart till era behov av ärendehantering. Oavsett ärendetyp är flödet uppbyggt på samma enkla sätt (se bild). I vårt system kan ni även lägga till era egna avvikelser och förbättringsärenden från ert interna arbete, från exempelvis era interna revisioner och ni kan därmed ha allt i samma system. Några exempel på vad ni kan använda systemet till är: reklamationer, kundsynpunkter, förslag från förbättringsgrupper, medarbetarförslag, mötesprotokoll, beröm, revisionsavvikelser, leverantörsavvikelser, handlingsplaner, supportärenden, incidenter, engineering change requests.

Vår IT-leverantör har sina servrar i Sverige och är certifierade mot ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 och IS027001:2013. 

Vår mognadsmodell

Vår mognadsmodell är baserad på de 7 ledningsprinciperna: kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering.

Genom modellen får ni en unik inblick i hur ni ligger till i förhållande till andra verksamheter. Modellen ger mål att sträva emot för att förbättra ert arbete med ert ledningssystem och hur dessa på bästa sätt blir en helt integrerad del i ert dagliga arbete och med en tydlig koppling till er strategi.

Modellen hjälper er också att förbättra och förstärka förståelsen internt för hur ett effektivt ledningssystem stöttar och utvecklar er verksamhet.

Policy

Vårt kvalitetsarbete ska på ett naturligt sätt engagera alla medarbetare och underleverantörer. Ledningssystemet skall vara ett dagligt verktyg för att styra och leda företaget på rätt sätt och dess förbättringsarbete samt för att uppfylla intressenternas lagar och krav med ett tydligt oberoende och opartiskhet.

Vår kvalitetspolicy

Denna policy omfattar alla tjänster som C1 Certification erbjuder och uppdateras regelbundet eftersom vårt utbud av tjänster kan ändras. Din integritet säkerställs genom att vi ständigt utvärderar och utbildar våra medarbetare, underleverantörer och it-leverantör. Tryck här om du vill veta mer om vår it-leverantör.

Vår dataskyddspolicy

C1 Certification agerar och verkar för att säkerställa ett totalt skydd för dina personliga uppgifter. Detta görs genom en tydlig efterlevnad och respekt mot dataskyddsförordningen, The general data protection regulation (GDPR), och dess rättigheter. Lagen (GDPR) kontrollerar hur vi som organisation får samla in, lagra och använda “personligt identifierbar information”. Vill ni läsa mer om era rättigheter så tryck här