C1 Certification

Aktuell NPS: 80

Uppdaterad 2020-10-05

Om oss

Vårt Arbetsätt

Vi har fyra enkla ledord som speglar vårt arbetssätt och vårt sätt att vara samt hur vi förhåller oss till våra intressenter.


Snabbt för oss betyder att vi erbjuder bra tillgänglighet och korta beslutsvägar


Genom vårt affärsstödsystem skapar vi ett Enkelt arbetssätt för både revisorer och kunder

  • Snabbt
  • Enkelt
  • Vänligt
  • Flexibelt

Hos oss får du alltid ett Vänligt bemötande av kompetent personal


Genom vår långa erfarenhet i branschen kan vi direkt ge er samtliga tillgängliga alternativ för er i de olika stegen i certifieringsprocessen och kan därmed agera Flexibelt.

Våra Tjänster

Certifiering

Ett certifierat ledningssystem är ett verktyg som driver ständiga förbättringar i din organisation och verksamhet. Det hjälper dig att möta och överträffa dina kunders förväntningar på produkter och tjänster på ett bra och effektivt sätt. Vi certifierar mot standarderna ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018. Läs gärna om vår mognadsmodell.

Verifiering

Vi erbjuder verifiering av överenstämmelse mot exempelvis kravdokument såsom upphandlingskriterier, kunders specifika kundkrav och uppförandekoder.

Utbildning 

Kunskap är viktigt för din personliga utveckling och för att utveckla din organisation. För att öka din och dina medarbetares kompetens erbjuder vi ett bra utbud av utbildningar. Från endagskurser till mer omfattande utbildningsprogram. Ring för mer information.


Under förutsättning att det inte påverkar vårt oberoende.

Konsulting

Baserat på vår mångåriga kunskap i flera branscher i ledande befattningar hjälper vi er med guidning, work-shops, projektledning, moderator och coaching om strukturer, implementering och gränsdragningar runt ledningssystemets omfattning, kravbild och koppling till er strategi och högsta ledningen. 


Under förutsättning att det inte påverkar vårt oberoende.

Vårt Affärsstödsystem

Vårt unika affärsstödsystem är framtaget med fokus på kund och revisorns olika behov. Vi arbetar papperslöst och strävar även efter att minimera antalet mejl. Därför har vi utvecklat våra ”dashboards” där alla aktiviteter mellan oss är visualiserade och prioriterade. Alla aktiviteter är klickbara direkt till respektive ärende, eventuella avvikelser, dokument, nästa revisionsdatum eller certifikat, mm. 

Vårt affärsstödsystem är helt anpassningsbart till era behov av ärendehantering. Oavsett ärendetyp är flödet uppbyggt på samma enkla sätt (se bild). I vårt system kan ni även lägga till era egna avvikelser och förbättringsärenden från ert interna arbete, från exempelvis era interna revisioner, och därmed kan ni allt i samma system och med samma vy. Några exempel på vad ni kan använda systemet till är: Reklamationer, Kundsynpunkter, Förslag från förbättringsgrupper, Medarbetarförslag, Mötesprotokoll, Beröm, Revisionsavvikelser, Leverantörsavvikelser, Handlingsplaner, Supportärenden, Incidenter, Engineering Change Requests mm.

Vår IT-leverantör har sina servrar i Sverige och är certifierade mot ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 och IS027001:2013. 

Vår Mognadsmodell

Vår mognadsmodell är baserad på de 7 ledningsprinciperna: Kundfokus, Ledarskap, Medarbetarnas engagemang, Processinriktning, Förbättring, Faktabaserade beslut och Relationshantering.

Genom modellen får ni en unik inblick hur ni står i förhållande till andra verksamheter. Ni får också mål att sträva emot i ert arbete med ert ledningssystem och hur detta på bästa sätt blir en helt integrerad del i ert dagliga arbete med en tydlig koppling till er strategi och uppfyllande av era mål.

Modellen hjälper er också att förbättra och förstärka förståelsen internt för hur ett effektivt ledningssystem stöttar och utvecklar er verksamhet.

Policy

Vårt kvalitetsarbete ska på ett naturligt sätt engagera alla medarbetare och underleverantörer, ledningssystemet skall vara ett dagligt verktyg för att styra och leda företaget på rätt sätt och förbättringsarbetet, samt för att uppfylla intressenternas lagar och krav med ett tydligt oberoende och opartiskhet.

Vår Kvalitetspolicy

Denna policy omfattar alla tjänster som C1 Certification erbjuder och uppdateras regelbundet eftersom vårt utbud av tjänster kan ändras. Din integritet säkerställs genom att vi ständigt utvärderar och utbildar våra medarbetare, underleverantörer och It-leverantör. Tryck här om du vill veta mer om vår it-leverantör och vilka certifieringar de har. 

Vår Dataskyddspolicy

C1 Certification agerar och verkar för att säkerställa ett totalt skydd för dina personliga uppgifter. Detta görs genom en tydlig efterlevnad och respekt mot dataskyddsförordningen, The general data protection regulation (GDPR), och dess rättigheter. Lagen (GDPR) kontrollerar hur vi som organisation får samla in, lagra och använda “personligt identifierbar information”. Vill ni läsa mer om era rättigheter så tryck här

C1 Certification - Det självklara valet när du vill utveckla din verksamhet.

C1 Certification

info@c1cert.se

+46 721-604059

Följ oss

Torsgatan 5, 11123, Stockholm

© Copyright 2015. All Rights Reserved.