C1 Certification

Aktuell NPS: 80

Uppdaterad 2020-10-05

Konsulting 

Konsulting

Behöver du hjälp med verksamhetsutveckling? Vi kan erbjuda, genomföra och driva work-shops, vara moderator eller coach i en mängd olika områden, till exempel runt strukturer, implementering och gränsdragningar runt ledningssystemets omfattning, kravbild med koppling till er strategi och högsta ledningen med verksamhetens måluppfyllelse som fokus, eller behöver du som tillhör högsta ledningen sparring? Titta på våra Nätverk.

Vi bygger inga, eller förbättrar några, ledningssystem. Vi som certifieringsorgan har som mantra att bevara vårt oberoende och vår opartiskhet.

Hör gärna av dig om du vill veta mer.

Nätverk

Tillhör du högsta ledningen och behöver sparring?

C1 certification och Circulos sammanför VD:ar från olika branscher via så kallade sparring bord. Sparring bord för VD:ar träffas varannan månad för att sparra varandra kring affärsmöjligheter, strategiska och operativa frågor. Sammankomsterna hålls på inspirerande platser och erfarna företagsledare agerar som sparringvärdar som säkerställer att samtalen vid sparring bordet blir effektiva och givande.

För att utveckla sparring bordet, bidrar varje deltagare med sin egen kompetens och sina egna frågor från den egna affärsverksamheten. Insikter och utveckling sker, i en noggrant sammanförd grupp, genom att frågor diskuteras utifrån olika vinklar och att förslag begrundas tillsammans. Kunskap och insikt byggs därmed upp tillsammans med jämbördiga personer. Det bidrar till ny förståelse och kunskap för dem som deltar i dialogen.

Deltagarna vid varje sparring bord väljs och sätts samman på grundval av en kartläggning - med hänsyn till personens erfarenhet, företagets storlek och affärsdynamik. Deltagarna kommer alltid från olika branscher för att möjliggöra en konfidentiell och inspirerande dialog. Antalet deltagare kan variera mellan 8 och 12 , vilket möjliggör effektiv dialog vid sparring bordet.

Tryck här om du vill läsa mer eller kontakta oss gärna för mer information 

C1 Certification - Det självklara valet när du vill utveckla din verksamhet.

C1 Certification

info@c1cert.se

+46 721-604059

Följ oss

Torsgatan 5, 11123, Stockholm

© Copyright 2015. All Rights Reserved.