Våra tjänster

Våra tjänster

Certifiering

Ett certifierat ledningssystem är ett verktyg som driver ständiga förbättringar i din organisation och verksamhet. Det hjälper dig att möta och överträffa dina kunders förväntningar på produkter och tjänster på ett effektivt sätt. Vi certifierar mot standarderna ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018. Läs gärna om vår mognadsmodell.

Verifiering

Vi erbjuder verifiering av överenstämmelse mot exempelvis kravdokument, såsom upphandlingskriterier, kunders specifika kundkrav och uppförandekoder.

Kontakta oss för mer information.

Utbildning 

Kunskap är viktigt för din personliga utveckling och för att utveckla din organisation. För att öka din och dina medarbetares kompetens erbjuder vi ett bra utbud av utbildningar. Från endagskurser till mer omfattande utbildningsprogram. Kontakta oss för mer information.


Under förutsättning att det inte påverkar vårt oberoende.

Konsulting

Baserat på vår mångåriga kunskap i flera branscher i ledande befattningar hjälper vi er med guidning, workshops, projektledning, moderator och coaching om strukturer, implementering och gränsdragningar runt ledningssystemets omfattning, kravbild och koppling till er strategi och högsta ledningen. 


Under förutsättning att det inte påverkar vårt oberoende.