Utbildning

Internrevision 

Vår populära internrevisionsutbildning – genomför vi helt på distans. 

 

Block 1 – 17/11, kl 08.30-11.30

Block 2 – 24/11, kl 08.30-11.30

Block 3 – 1/12, kl 08.30-11.30

Grundkurs

Har du i din kompetensplan att du skall bli internrevisor? Grattis! Att vara internrevisor är ett av de mest inspirerande uppdragen du kan få och ger en enorm utveckling kompetensmässigt. Denna 3 dagars utbildning innehåller följande:

1. En genomgång av standarderna ISO9001:2015, ISO14001:2015 och ISO45001:2018


2. Varför intern reviderar man? Vem kräver och bör beställa en internrevision?


3. Kan man skapa värde med en internrevision eller är det bra compliance?


4. Du lär dig planera, skriva program och genomföra en internrevision


5. Du får insikt i effektiv retorik, intervju- och revisionsteknik


6. Vad är en avvikelse hur formulerar du den och hur får du acceptans för den?


7. Hur blir en avvikelse en förbättring? Du lär dig formulera och värdera.

Hur skall en bra rapport se ut? Och vem skall du presentera den för?

Fortsättningskurs

Är du redan internrevisor och vill få nya insikter, fördjupade kunskaper, idéer och inspiration? Den här utbildningen innehåller bl.a praktiska övningar i ett ledningssystem. Denna 2 dagars utbildning omfattar följande:

1. Fördjupad standardkunskap ISO9001:2015, ISO14001:2015 och ISO45001:2018.


2. Vad är standardens intensioner?


3. Hur blir internrevisionen effektiv när ledningssystemet täcker flera standarder och krav?


4. Hur använder du internrevision som det optimala affärsutvecklingsverktyget?


5. Hur får du högsta ledningen intresserad och därefter engagerad?

Hållbarhetskriterier och livscykelperspektiv

Befinner ni er i uppstartsfasen av ert hållbarhetsarbete? Då är denna utbildning perfekt för dig. Utbildningen ger kunskap om hur hållbarhet kan integreras i företagets affärsverksamhet och stärka varumärket. Denna 1 dagars utbildning omfattar följande:

1. Vad är hållbarhet?


2. Hur implementerar du det som en självklar del i din befintliga verksamhet?


3. Vilka verktyg och standarder finns det?


4. Vad innebär livscykelperspektivet och hur skall du resonera?


5. Hur identifierar du de bästa kriterierna och hur sätter du de mest effektiva miljömålen ur ett livscykelperspektiv?  Tex när nya produkter och tjänster tas fram.


6. Hur skapar du ett hållbart företagande?