Verifiering

Verifiering

Det går att verifiera och bekräfta riktigheten i ett uttalande och påstående genom att genomföra en verifiering eller validering. Utöver det kan man till exempel verifiera en programvaras överensstämmelse med specifikationen, uttalanden om socialt ansvarstagande (ISO 26000:2021) och vid upphandlingar bekräfta att en aktör uppfyller hela eller delar av avtalet samt fastlagd kravbild.

Grundutbildning

Är du i behov att få något verifierat eller validerat? Vill du lära dig grunderna och få insikt om möjliga verktyg och resonemang?  Då har vi denna 1 dagars grundutbildningen för dig. Den innehåller följande:

1. Vad är verifiering och validering? Vi ger dig insikt om skillnaderna


2. Vad kan verifieras? Ett uttalande, påstående eller bara produkter? Vi ger dig exempel på verkliga uppdrag vi genomfört.


3. Vilka gränsdragningar skall du göra vid en verifiering?


4. Ackrediterat eller oackrediterat? Vi går igenom för- och nackdelar


5. Vi ger dig en genomgång av ISO/IEC-17029, standard för verifiering


6. Vilken kompetens krävs för att verifiera och vem får göra det?


Låter detta relevant och intressant? Hör gärna av dig till oss för mer information.